Frekvensbalansering batteri

Vill du bli batteriägare och sälja stödtjänster till Svenska kraftnät är mycket enkelt med ett batterisystem?

Gör skillnad med ditt batteri - Delta i frekvensbalansering för en hållbar framtid

Frekvensbalansering batteri |

I takt med att elnätet genomgår förändringar ökar behovet av individuella batterilösningar som kan bidra till att skapa en stabil balans. Genom att göra ditt batteri tillgängligt för frekvensbalansering i det svenska elnätet har du nu möjligheten att inte bara vara en passiv åskådare till förändringen utan även få ekonomisk ersättning för din delaktighet.

OXYNT har skapat en enkel och smidig process för dig. Vi tar hand om installationen och säkerställer att allt är klart. Därefter tar nätleverantören över det praktiska arbetet och kan automatiskt ansluta eller koppla bort ditt batteri efter behov. Genom att tillhandahålla ditt batteri möjliggör du finjustering av frekvensen i elnätet, och som tack får du ersättning för att dela med dig av ditt batteri.

Vi är här för att guida dig genom hela resan och svara på eventuella tekniska frågor. För de som söker ytterligare information finns svar på de flesta frågor i vår FAQ. Vår specialisering inom batterilösningar kopplade till elnätet gör att vi kan erbjuda olika alternativ när det gäller batterikapacitet. Tillsammans kan vi hitta en anpassad lösning som inte bara uppfyller dina behov utan också effektivt integreras med balanseringstjänster, vilket bidrar till övergången till ett mer hållbart energisystem.

Genom att samarbeta med oss på OXYNT och dela ditt batteri med elnätet kan du vara med och forma framtiden genom att stödja hållbar energibehandling. Gör enkla åtgärder för att göra en stor skillnad! Genom det partnerskap vi har etablerat med CheckWatt & genomgått deras certifiering har vi möjlighet att ge våra kunder en förmånlig möjlighet att generera intäkter genom sina batterilager

frekvensbalansering batteri

Frekvensbalansering batteri | Hur lönsamt är det?

Ersättningen för den producerade elektriciteten auktioneras på elmarknaden och varierar därför något över tid. En genomsnittlig solcellsanläggningsägare kan förvänta sig cirka 50 kr/år per installerad kilowatt (KW) under 2021. Om man dessutom har anslutit ett energilager till systemet, kan man förvänta sig en ersättning på cirka 500 kr/år per kilowatt lagerkapacitet.

Trots att uppstartskostnaderna är relativt låga, vilket gör investeringen tilltalande, kan avkastningen variera beroende på flera faktorer. Med de nämnda ersättningarna och låga uppstartskostnaderna kan investeringen vara lönsam redan det första året.

För att underlätta processen för solcellsanläggningsägare erbjuder OXYNT en helhetslösning. Företaget tar hand om hela kedjan, inklusive hantering av hårdvara, installation, avtal och utbetalningar. Tjänsten vänder sig till dem som äger en solcellsanläggning och/eller ett energilager, oavsett storlek på anläggningen. Även om alla kan teckna tjänsten, kan en snabbare avkastning förväntas för lite större anläggningar. Genom att erbjuda en sådan integrerad tjänst strävar vi efter att göra processen enkel och bekväm för sina kunder.